Artist statement "Wij zijn natuur"

 In 2017 ben ik begonnen met het verwerken van organisch materiaal in mijn tekeningen om daarmee mijn fascinatie voor het menselijk brein vorm te geven. 

Ik ben gefascineerd door de schoonheid en vergankelijkheid van de natuur. De natuur om ons heen maar ook de structuur, de werking en vergankelijkheid van het menselijk brein. De tijdelijkheid van het menselijk bestaan in schril contrast met de eeuwigheid van de aarde. Ik verzamel indrukken en natuurlijk materiaal en gebruik mijn verbeeldingskracht. Mijn  fascinatie werk ik uit op papier.

In recent werk combineer ik natuurlijk materiaal (bladeren van planten en bomen) met teken- en druktechnieken. Structuren, nerven en bladeren worden getransformeerd in de verbeelding van ons vergankelijke brein.

 “In mijn tekeningen verwordt het menselijk brein tot een blad wat van de boom valt’’

Jacolien de Jong maakt kleurrijke tekeningen. Bij het maken van haar tekeningen laat zij zich inspireren door de ondoorgrondelijke wereld van hersenspinsels en gedachtegangen. Met pastelkrijt tovert zij een wereld tevoorschijn waarin gedachten vorm krijgen in imaginaire landschappen en ruimtes. Het mysterie van het ontstaan van ideeën, het oproepen van herinneringen en gedachten die ontspruiten aan het menselijk brein krijgt structuur en vorm in haar werk Vergezichten, organische vormen, vloeiende lijnen en stromend water zijn terugkerende motieven in haar werk. Terugkerende thema's zijn vrouwen en maatschappelijke onderwerpen.