De installatie die Jacolien de Jong toont in de tentoonstelling ''Leven uit een koffer'' is getiteld ''Groeten van Pa''. Centraal in deze installatie staan talrijke ansichtkaarten die de overgrootvader van de kunstenaar aan het begin van de vorige eeuw schreef aan zijn kinderen Hij werkte ''buitenaf'', werkzaam in de baggerwerken. Hij was vaak jarenlang van huis. '' Levend uit een koffer '' schreef hij brieven aan zijn vrouw en sloot daarbij steevast kaarten in gericht aan zijn kinderen. Deze correspondentie kwam uit alle hoeken van de wereld: Soerabaja, Pernambuco, Rio de Janeiro, Esbjerg, Cairo. De brieven zijn verloren gegaan maar de kaarten zijn bewaard gebleven. Zij geven een uniek beeld hoe de wereld eruit zag in de periode rond de eerste wereldoorlog. Uit zijn berichten kunnen we opmaken hoe moeilijk het moet zijn geweest om vaak lange tijd ver van huis te zijn. Regelmatig roept hij de kinderen op om ''vader vooral terug te schrijven! “Vader denkt altijd nog om jullie” Deze oproep wordt in deze tentoonstelling rechtstreeks doorgegeven aan bezoekers en nodigt hen uit actief deel te nemen. Zij maken kennis met de wereld van deze wereldreiziger en worden gevraagd zelf een bericht te sturen aan vader. Hun eigen vader wel te verstaan.

De berichten van de kinderen aan hun vaders zijn anoniem en maken tijdens de tentoonstelling deel uit van een grote berichtencollage.

 

''Groeten van Pa''