Jacolien de Jong ontwikkelde  speciaal voor de tentoonstelling Onze jongens, het project Berichten aan onze jongens waaraan bezoekers actief kunnen deelnemen.

In het project 'Berichten aan Onze Jongens' nodigt Jacolien de Jong de bezoekers uit om een originele gedachte of persoonlijke boodschap aan Onze jongens te sturen in Uruzgan, Afghanistan.

In hoeverre zijn de jongens en meisjes die op vredesmissie gaan, daadwerkelijk ONZE jongens? Ervaar je als burger en buitenstaander dat het 'onze' kinderen, vaders, broers, zussen en vrienden zijn die zich in den vreemde blootstellen aan gevaren omwille van vrede en wederopbouw? In hoeverre voel je je als burger betrokken bij en verbonden met de mensen die daadwerkelijk op vredesmissie zijn.

In deze tentoonstelling maken bezoekers kennis met de diverse invalshoeken waarvan uit kunstenaars reflecteren op de missies. Jacolien de Jong richt zich vooral op het persoonlijke aspect. Het grote belang van contacten met het thuisfront voor zowel missiegangers als thuisblijvers.

De bezoekers kunnen actief deelnemen en zelf een bericht sturen aan Onze jongens. Welke gedachten wil je delen met Onze jongens. Wat wil je onze jongens in den vreemde meegeven? Persoonlijke woorden kun je in Kunstliefde vastleggen in een bericht aan Onze jongens in Uruzgan. Staat het bericht eenmaal op papier dan neemt het de vorm aan van een vliegtuig. Je stuurt het de lucht in en het vliegt naar Camp Hadrian in Uruzgan. Waar onze jongens deze groeten uit Kunstliefde daadwerkelijk te lezen krijgen.