Fysieke ruimte als afspiegeling van de geest

In mijn tekeningen vormen 'ruimtes' het vertrekpunt voor het weergeven van een wereld die imaginair lijkt maar die de directe afspiegeling is van een reëel voelbare werkelijkheid en als zodanig een heftige gevoelswereld vertegenwoordigt. Ik teken een wereld die op het eerste gezicht zoet en dromerig lijkt maar die in tweede instantie verontrustend blijkt te zijn. Zoals veranderende omstandigheden een ruimte direct beïnvloeden zo wordt ons persoonlijk gevoelsleven gekleurd door ervaringen. De impact van indrukwekkende gebeurtenissen wordt bezworen in een tekening.